Hvordan funker At Hand?

Forside For frilansere

  1. Send inn frilanssøknad via vårt standardskjema.
  2. Vent til vi har behandlet søknaden din og signer kontrakt.
  3. Jobb direkte med kunder og fakturer At Hand når prosjektet er ferdig.

Hva hjelper At Hand til med?

Salg & markedsføring

Vi annonserer og jobber inn mot norske merkevarer, byråer og bedrifter for å skaffe spennende prosjekter til deg som er en del av nettverket. Du står også fritt til å bruke At Hand som en merkevare og garantist for kvalitet, når du selger deg inn til nye kunder.

image
image

Formalia og administrasjon

Vår erfaring er at det er lettere å ta seg riktig betalt som en del av et større nettverk som har fastsatte eller veiledende honorarer. Vi har også standardiserte kundekontrakter og tar hånd om all administrasjon, slik at du kan fokusere mest mulig på å gjøre greia di.

Frihet

Har du et oppdrag du ikke rekker å ta selv eller trenger du å sette sammen et team med flere ressurser? Alle frilanserne i At Hand får 10% provisjon på oppdrag og kundekontakter du videreformidler. Hvis du ønsker å videreformidle et oppdrag eller en kundekontakt, tar du helt enkelt kontakt på hei@athand.no og gir oss beskjed.

Dette aspektet av forretningsmodellen vår betyr at du får større frihet til å kunne disponere tiden din slik du vil – ønsker du å jobbe hands on, forfølge en annen idé eller lene deg tilbake en periode?

image

Vår visjon

At Hand ble grunnlagt fordi vi har observert tre trender i kommunikasjonsbransjen de siste årene:

  1. Stadig flere ønsker å jobbe frilans eller som selvstendig næringsdrivende.
  2. Mange markedsavdelinger bygger ut Inhouse-avdelingen sin fremfor å kjøpe byråtjenester.
  3. Flere og flere bedrifter ønsker mer skreddersøm og å jobbe tettere med sine innleide ressurser, fremfor å forholde seg til ett byrå som skal løse alle typer oppgaver.

Disse innsiktene samlet vi i et forretningskonsept som vi mener burde komme alle til gode: Byråer, bedrifter og ikke minst frilansere. Hittil kan det virke som vi har truffet tidsånden veldig bra.

Vi vet at det kan være ensomt, frustrerende og vanskelig å jobbe frilans som sin egen prosjektleder, salgsagent, jurist og regnskapsansvarlig. Vi ønsker å forenkle dette for deg og gi deg mer av det som i utgangspunktet var forlokkende med frilanstilværelsen; friheten.

Vi ønsker aktive og initiativrike frilansere som en del av At Hand, og til gjengjeld ønsker vi å gi mer frihet og mer trygghet. Disse ingrediensene bidrar også til kreativt overskudd: Noen av våre frilansere satser for eksempel på andre startups, TV-konsepter og brettspill ved siden av At Hand. På sikt ønsker vi å bygge et fellesskap som kan dele alt fra kunder til idéer og kompetanse med hverandre. På sikt vil du kanskje – gjennom At Hand – finne likesinnede som hjelper deg med å lansere det ultimate drømmeprosjektet ditt?

Ofte stilte spørsmål fra frilansere

Hvordan er opptaksprosessen i At Hand?

Alt du trenger å gjøre er å sende oss en søknad, så følger vi deg opp derfra. Det er viktig for oss at du er faglig dyktig og har en tillitsvekkende CV, men vi ønsker også at du er motivert for å være frilanser – ikke at du er mellom jobber. Personlige egenskaper som at du er fleksibel, punktlig og serviceinnstilt trekker også veldig opp.

Hvem bestemmer tildelingen av oppdrag i At Hand?

Vi har en ledergruppe med erfarne og dyktige folk som til enhver tid jobber med å finne best mulig match til oppdragene og kundene som dukker opp.

Hvor stor andel tar At Hand?

Alle dine eksisterende kundeforhold står du fritt til å forvalte som du vil. Vi tar derimot 20 % provisjon av alle oppdrag som formidles via At Hand. Hvis du er kilde til et oppdrag som du ønsker å løse med administrativ hjelp fra At Hand, tar vi kun 10 % provisjon. Hvis du er kilde til et oppdrag som du gjør selv med hjelp av en annen frilanser i At Hand, får du i effekt 100 % av inntektene, ettersom du også mottar 10 % provisjon av frilanser B sin fakturerbare innsats. Grunnlaget for At Hands andel handler helt enkelt om å kompensere for tiden vi bruker på administrasjon og salg på dine vegne.

Kan jeg bevare mine gamle kundeforhold uten at At Hand får en andel?

100 %. Vi tar kun en andel for oppdrag og kunder som blir formidlet via At Hand og det er helt opp til deg om du vil dele kundene dine med oss.

Finnes det noen karantenetid for kundeforhold jeg oppretter via At Hand?

For å sikre oss mot kundeflukt, har vi en standard 12 måneders karantenetid på å utvikle selvstendige arbeidsforhold med våre kunder.

Kan jeg bestemme mine egne lønnsvilkår?

I teorien står du fritt til å forhandle direkte med en kunde og pakketere tjenestene dine slik du vil. Utgangspunktet for kontraktene våre er derimot en flat timesats for alle tjenester – for å gjøre det enklere for kunder.

Hvordan får jeg 10 % passiv inntektsstrøm?

Det er veldig enkelt! Får du et tilbud fra en kunde eller et oppdrag du ikke kan- eller ønsker å utføre selv – send oss en beskjed på hei@athand.no og henvis til den aktuelle kunden. Hvis du ønsker det, kan du også stå på kopi i vår korrespondanse med kunden. Herfra blir vi enige om utbetalingsvilkår: for hvert utførte oppdrag eller et annet passende intervall.

Kan jeg terminere kontrakten med At Hand når jeg vil?

Ja, det kan du gjøre ved å sende oss skriftlig beskjed. Den eneste baksiden ved dette for deg, er at vi har eierskap til alle kundeforhold du oppretter via At Hand i 12 måneder etter avsluttet kontrakt.

Er At Hand for godt til å være sant?

Nei, men vi har en sterk tro på at selvstendige og ambisiøse frilansere vil ønske å være en aktiv del av At Hand. Derfor binder vi deg ikke til lange og urimelige kontrakter. Det er ingen åpenbare bakdeler med konseptet vårt, men mange store fordeler. Hva du får ut av det, er i stor grad opp til deg selv.

Finnes det noe forum eller en fysisk møteplass for frilansere tilknyttet At Hand?

Ikke foreløpig, men vi har et fokus på å bygge ut et community. Kanskje du ønsker å være en av initiativtakerne til nettopp dette?

Kan jeg verve noen til At Hand?

Vi setter veldig pris på det hvis du tipser oss om andre flinke frilansere! Det er stor sjanse for at flinke folk kjenner andre flinke folk – slik ønsker vi å vokse mest mulig organisk.